Wasargård

 

Ordförande: Gun Wallén, Lappträskvägen 55 A, 07800 Lappträsk
E-post: gunwallen@gmail.com

Wasargård, max 450 pers.
Bokningar: Gun Wallén