Wasargård

Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk

Bokningar: Gun Wallén, 0400417987
max 450 pers.

 

Ordförande: Gun Wallén
Telefon: 0400417987
E-post: gunwallen@gmail.com

 

Webbsida