HISTORIK

carl_hildebrandEn solig och vacker söndag den 25 september 1932 föddes Östra Nylands ungdomsförbund i Pyttis på Heimdala i Vesterby. Det var lärare Carl Hildebrand som hade sammankallat en imponerande mängd ungdomsföreningsfolk från de östnyländska byarna till mötet. Till första ordförande valdes rektor Karl Ekman. Styrelsen bestod av två medlemmar från varje kommun, en tradition som bibehölls ända till början av 1970-talet.

 

Bland verksamheten under de första åren kan nämnas förbundsdagarna vilka var ytterst populära. Även föredragsdagarna på Östra Nylands folkhögskola och sommarfesterna var välbesökta.
De stora kulturdagarna i november 1948 har gått till historien. Sigge Strömberg var initiativtagare och hans egen helaftonspjäs Slätten melodi uppfördes under dagarna. Samma pjäs spelades för övrigt på Lurens 1970. Under kulturdagarna var det konst- och hemslöjdsutställningar och festgudstjänst i Lovisa kyrka. En egen tidning, Östnyländsk samling, utgavs under dagarna.
Också spelmansmusiken och folkdansen utgjorde en viktig del av förbundets verksamhet.
Teatern började tidigt spela en stor roll i ungdomsförbundets verksamhet. Då var det framför allt fråga om att hjälpa medlemsföreningarna. Via ÖNUF kunde föreningarna få bistånd av duktiga instruktörer. Bl.a. skådespelerskorna Edit Lamroth och Mari Stanovsky anlitades om regissörer.

Trots ansträngd ekonomi försökte förbundet även avlöna egna instruktörer på deltid. Instruktörens uppgift var att resa runt och under sena kvällar besöka föreningar för att inspirera verksamheten. Man försökte även ansöka om understöd av kommunerna för att kunna anställa en instruktör på heltid men förståelsen var inte enhälligt positiv. Under 1960-talet hörde till instruktörens uppgifter även att spela in gamla gungvisor och dialekter samt att katalogisera gamla föremål. Under 1970-talets senare hälft fortsatte Eva Rosas med att intervjua människor ur olika yrkeskategorier.

En udda verksamhet inleddes 1965 då en bilklubb bildades inom förbundet. Ändamålet med den var att genom upplysning och tävlingsverksamhet befrämja medlemmarnas förmåga att röra sig ute i trafiken. Bilklubben arbetade som sektion inom förbundet och lydde samtidigt under Lovisa distrikt inom Finlands Automobilklubb. LUFAK var en länk mellan ungdomsrörelsen och AK. Det blev trafiktävlingar, familjerallyn och OP-tävlingar, d.v.s orienterings- och precisionskörning.

Allt sedan grundandet av ungdomsförbundet har hembygdsarbetet varit en viktig del av verksamheten. Detta kulminerade i att man upprättade ett vagnsmuseum på Stor-Sarvlax gård i Pernå. 1978 började insamlingen av åkdon på allvar och specialmuseet väckte stor uppmärksamhet i hela landet. Ursprungligen var tanken att specialfordonen skulle användas vid exempelvis bröllop och av Lurens sommarteater. Därför har museet nu också flyttat och ligger i ekonomibyggnaden på Lurens hembygdsgård.

År 1958 inleddes förbundets sommarteaterverksamhet och den är i dagens läge den viktigaste verksamheten inom ÖNUF. 1965 erhöll förbundet dispositionsrätten till Lurens gård och följande år uppfördes Svenskfinlands första vridläktare. Sedan dess har området utvecklats och ett nybygge såg dagens ljus den 4 juni 2000 när Löjtnantsgården kunde invigas. I Löjtnantsgården verkar förbundets kansli och gården används även som mötesutrymme, skådespelarloge och dräktlager.

Östra Nylands ungdomsförbund rf är idag en viril 90-åring med verksamhet för gammal och ung. ÖNUF har varit med om att starta musik- och konstutbildning för ungdomar på orten. Även teaterverksamhet för barn har organiserats i samarbete med ortens skolor. En viktig del av ÖNUF:s verksamhet i dagens läge är även Lokalhistoriska arkivet på Kuggomåsen. Där kan föreningar och organisationer arkivera sina dokument i ändamålsenliga utrymmen.

ORDFÖRANDEN 1932–

1932-38   Karl Ekman
1938-44   Kaj Lindgren
1944-47   Birger Enroos
1947-58   Kurt Gustafsson
1958-63   Olle Sirén
1963-71   Erik Andersson
1971-72   Bo Broman
1972-73   Per Tuominen
1973-79   Karl-Henrik Kronberg
1979-83   Sven Andersson
1983-87   Tage Nybonn
1987-88   Eivor Lindholm
1988-91   Kim Wahlroos
1991-92   Svante Kiljander
1992-94  Gösta Blomqvist
1994-99   Kenneth Hansson
1999-17   Kim Svenskberg
2017-21   Christina Mickos
2021-23  Kjell Westerholm
2024-       Kim Lindström