Furuborg

Lappträskvägen 492, 07945 Kuggom

Bokningar: Marit Silvennoinen, 0509174946
max 200 pers.

 

Ordförande: Kjell Widlund
Telefon: 0400747809
E-post: kjell.teudor@sulo.fi