Furuborg

Lappträskvägen , 07945 KUGGOM

Kontakt: Widlund Kjell, Påvalsbyvägen 376, 07945 Kuggom
Telefon : 0400 747809
E-post : kjell.teudor@sulo.fi

Furuborg,  max. 200 pers.
Bokningar: Marianne Mattsson 040 508 2811