Lurensvännen Börje Lampenius var en av Svenskfinlands mest folkkära skådespelare och regissörer. Han tjänade yrkesmässigt Svenska Teatern från 1940-talet ända fram till sin pensionering 1987.
ÖNUF och Lurens sommarteater hade äran och glädjen att få åtnjuta Lampenius enorma konstnärlighet och kreativitet. Förutom att Börje regisserade nio pjäser på Lurens så planerade han scenografier och stod även själv på scenen i flera repriser.
Östra Nylands Ungdomsförbund rf och Lurens sommarteater känner en enorm tacksamhet för den insats Börje gjort för teatern. Han var en av de starka krafterna som byggde upp en teatertradition som gett Lurens dess anseende bland Svenskfinlads sommarteatrar.