Professor Olle Sirén avled den 8 september i sin hemstad Lovisa, 89 år gammal. Sitt brinnande intresse för historia, kultur, hembygden och det svenska språket kombinerade Olle Sirén i sitt omfattande författarskap.

Olle Sirén fungerade som ordförande i Östra Nylands ungdomsförbund 1958-1963. Hans stora teaterintresse slocknade aldrig och han var en ständigt återkommande hedersgäst på Lurens. Sin sista stora gärning ÖNUF till fromma gjorde Sirén 2008 i samband med 50-årsjubileet då han sammanställde Lurens teaters historia 1958-2008.

Östra Nylands ungdomsförbund rf och Lurens sommarteater känner stor tacksamhet för den stora insats professor Olle Sirén gjort för ungdomsförbundet och teatern. Han har efterlämnat ett digert arv att förvalta.