Coronapandemin har ställt till med problem och utmaningar för alla föreningar och ÖNUF vill därför börja ordna digitala ordförande- och styrelseträffar med våra medlemsföreningar året runt. Under dessa kan det framföras önskemål och utbytas tankar om ungdomsföreningarnas framtid, vilket säkerligen många sitter och funderar över på var sitt håll. Detta forum ger er en chans att diskutera med andra styrelser i samma sits och kan förhoppningsvis även leda till nya idéer och tankar kring verksamheten.
Det finns även möjlighet för er att framföra vilken typ av digitala träffar ni skulle vara intresserade av framöver, då vi hoppas att detta kan bli ett återkommande moment i ÖNUF:s föreningsverksamhet.

ÖNUF goes DIGI

VAR: Microsoft Teams
NÄR: 9.3.2022, kl. 19-19.50
VEM: ÖNUF:s styrelse och medlemsföreningarnas ordförande

SCHEMA:

19.00 Mötet öppnas, kort presentationsrunda
19.05 Plan för digitala träffar / ÖNUF:s roll som förbund
19.15 Diskussion:
 – Föreningarnas utmaningar just nu
 – Vad kan ÖNUF konkret hjälpa till med?
 – Kommunikation samt digitala mötesplatser och forum
19.40 Framtida digiträffar – innehåll? teman? för vem?
19.45 Sammanfattning

Anmäl dig genom att skicka e-post till info@onuf.fi senast måndag 7.3.