Östra Nylands Ungdomsförbund har påbörjat ett tvåårigt dokumenterings- och digitaliseringsprojekt av Lurens sommarteater. Projektet går dels ut på att samla in, sammanställa och digitalisera samt fotografera material med anknytning till Lurens ända från 1958 till nutid, dels på att intervjua tidigare medverkande och skapa en videohistorik.

För dokumentering och arkivering behöver vi nu hjälp av allmänheten. Bilder, diapositiv, filmmaterial (smalfilm och videofilm), tidningsurklipp, föremål, dräkter, souvenirer, berättelser m.m. efterlyses. Material som anknyter till pjäser som spelats på Lurens samt närhistorien innan teaterns uppkomst efterlyses. Målet är nu att få in så mycket material med anknytning till teatern som möjligt så det blir möjligt att skapa en digital nätbaserad katalog. Allt material kommer arkiveras i Lokalhistoriska arkivet i Kuggom och tillgång till katalogen ska för allmänheten finnas via ÖNUF:s hemsida.

En stor mängd material finns redan på Lurens, bl.a. lådvis med fotografier, tiotals fotoalbum, smalfilmer och mängder av videokassetter. Dock existerar inte ett sammanställt material om Lurens sommarteater. Den historik som nu finns i bokform baserar sig främst på mötesprotokoll och tidningsartiklar, de medverkandes egna berättelser saknas. Med tanke på tidsfristen är det senast nu läge att samla in material när det ännu finns människor som varit med sedan början 1958.

Målet med projektet är även att dokumentera och få material för framtida forskning, att stöda kommande verksamhet samt att ge de aktiva som startat och drivit verksamheten den uppmärksamhet de är värda. På längre sikt kommer det arkiverade materialet att erbjuda ett värdefullt material för forskning vad gäller kulturlivet i Östnyland. I intervjuer och annat material kommer även livet vid sidan om teatern att skildras. Levnadsförhållanden, seder och bruk osv. framkommer även i materialet. Det är inte enbart på scenen som kulturen uppstår.

Vi söker:
– gamla Lurensfoton, det behöver inte direkt vara från föreställningar – även foton ”bakom kulisserna” intresserar
– gamla Lurensfilmer, smalfilmer och videor
– eventuella speciella kläder som använts i produktioner (foto av dessa till arkivet)
– rekvisita som använts (foto av dessa till arkivet)
– annat som har att göra med Lurens berättelser, även publikens. T.ex. hur man har upplevt någon föreställning

Vi önskar att folk som har material av den här sorten kunde ta foto av sina bilder eller grejer med mobilkameran och mejla dem åt oss. Vi är därefter i kontakt med dem angående materialet.

Materialet kan lämnas in via www.lurens.fi/arkivet eller e-postadressen arkiv@lurens.fi.