Östra Nylands Ungdomsförbund ordnar igen ett teaterläger för barn och unga i åldern 10–15 år. Lägret ordnas på Lurensområdet mellan tisdagen den 9 augusti och torsdagen den 11 augusti. Under de här tre dagarna kommer vi att nosa på olika delområden av drama och teater. Deltagarna får bekanta sig med skådespelarhantverk, ta på sig olika roller på scen och improvisera, lära sig om dramaturgi och hur scener skapas samt testa på storytelling med hjälp av musik. Som lägerledare fungerar Tomi Korhonen och Minna Valkama-Ojanen, som hjälpledare och workshop-dragare också Saskia Backström.

Vi vill erbjuda en trygg och trivsam miljö, där deltagarna får bekanta sig med drama och teater samt hur det går
till att skapa och framföra teaterscener. Samtidigt får man också en inblick i hur det kan vara att medverka i till
exempel Lurens Sommarteater.

Lägret fungerar som ett dagsläger mellan klockan 10 och 17. Under dagen serveras lunch och ett mellanmål. Ett mera exakt schema för programmet skickas till alla deltagare innan lägret.
Anmäl dig till lägret per e-post: info@onuf.fi senast 31.7. Lägret har plats för 16 deltagare, priset är 20€ / person.