Östra Nylands Ungdomsförbund ordnar tillsammans med Traditionscentrum Kuggom och Lovisa Föreningar en

 

Arkiveringskurs för föreningsaktiva
20.11.2022, kl. 16-18
på Traditionscentrum Kuggom
(Folkhögskolevägen 16, Lovisa).

 

Arkiv. Vad tänkte du på när du läste ordet? Dammiga källare med gulnande mappar i långa rader, skolådor fyllda med bleknande fotografier eller kanske en minnepinne du inte riktigt minns vad den lagrar? Vi tenderar att tänka på arkiv som ställen dit dokument går för att dö, där de kommer att ligga på en hylla till tidens slut utan att någon kommer att se dem igen.

På den här kursen går vi igenom vad arkiv är, vad deras uppgifter är, och varför de är viktiga för dig och din förening.

 

På kursen får du lära dig

– vad arkiv är och deras betydelse för samhället, med inriktning på föreningar

– hur du känner igen och väljer ut vad som ska arkiveras

– hur materialet ska ordnas och bearbetas inför arkiveringen

– hur man kan arkivera elektroniskt material

 

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla som är intresserade av arkivering, med fokus på föreningsarkiv.

Anmälning sker per e-post till info@onuf.fi eller per telefon till 019–532412 (vard. 9–15). Eventuella frågor kring specifika material eller dylikt kan även ställas på förhand i samband med anmälan.

 

Kursen leds av arkivarie Bettina Westerholm.